P-Wurf

 Mutter: Hanako               Vater: Seki

 

Aka Bandai´s P´Ryu Yasu (Rüde)

Aka Bandai´s P´Ganko (Hündin)


      

   Rüde/Hündin                                       1 Woche alt                                            Rüde

Hündin

Hündin/Rüde                   2 Wochen alt                Rüde             

Hündin

Rüde                     3 Wochen alt                Hündin

Rüde                            4 Wochen                            Hündin

Bei Mama ist es doch am schönsten :o)

Hündin                               5 Wochen alt                     Rüde

Hündin 7 Wochen alt

Rüde 7 Wochen alt

Yasu mit seiner neuen Familie                  Ganko mit ihrer neuen Familie

Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Freude in euren neuen Familien! :)